Standardele internaționale în administrația publică – intre moft și necesitate!

Ceea ce se întâmplă în administrația publică locală, modul ei de guvernare, are un impact profund asupra cetățenilor și asupra calității vieți lor.

“Când în localitatea sa cetățeanul constată că legalitatea domină, când instituțiile   locale se bucură de cea mai mare libertate, desigur că se naște într-însul spiritul de independență și de demnitate “ – Paul Negulescu.

Peste tot în lume există administrații locale eficiente ți rentabile, dar și administrații ineficiente și falimentare. Diferența dintre o administrație eficientă și rentabilă, și o administrație ineficientă și falimentară o face sistemul de management implementat, politicile aplicate, viziunea și strategia de dezvoltare adoptate.

Fiecare administrație poate să își construiască propriul sistem de management, dar construirea propriului sistem de management poate constitui un experiment de succes și inovativ, dar de cele mai multe ori, se pot construi sisteme de management “originale” ce în timp se transformă în sisteme de management ineficiente și falimentare.

În crearea unui sistem de management eficient si rentabil, autoritățile trebuie să aplice modele de management de succes care si-au demonstrate eficiența și rentabilitatea de a lungul timpului, care la rândul lor  au contribuit eficient la dezvoltarea durabilă și continuă a comunităților.

Exemplele de bunele practici ale autorităților eficiente și rentabile trebuie să constituie baza de pornire a construcției unui sistem de management performant.

ISO – International Organization Standardation ( Organizația Internațională de Standardizare ) cu sediul la Genava , Elvetia , a creat Comitete Tehnice care au identificat și cules toate bunele practici de guvernare ale celor mai performante administrații la nivel internațional. Aceste Comitete Tehnice au identificat punctele comune ale acestor Bune Practici pe care le-au adunat și le-au transformat în standarde internaționale de management,  standarde ce pot fii aplicate de către autoritățile publice în crearea și implementarea unor sisteme de management  eficiente.

De ce avem nevoie de  administrații publice cu sisteme de management eficiente si rentabile ?

Cetățenii și comunitățile sunt primii beneficiari ai acestor sisteme de management eficiente si rentabile.

Crearea și implementarea în cadrul administrațiilor publice locale a acestor sisteme de management conduc la :

  • Creșterea satisfacției cetățenilor;
  • Creșterea calității vieții cetățenilor;
  • Creșterea încrederii cetățenilor în administrațiile publice locale;
  • Dezvoltarea unui climat de demnitate, egalitate, transparență decizională și egalitate de șanse în interiorul comunităților;
  • Cheltuirea  și utilizarea judicioasă si eficientă a resurselor comunității;
  • Dezvoltarea și implementarea de politici, viziuni și strategii reale și concrete pentru dezvoltarea continua și durabilă a comunităților;

Câteva dintre standardele internaționale pe baza cărora se pot implementa sisteme de management sunt :

ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității.

ISO 19081:2021 – Ghid de aplicare a standardului ISO 9001,calitatea serviciilor publice , in cadrul autorităților publice locale.

ISO 37001:2016 – Sistemul de management anti-mita.

TS 1001:2018 – Sistemul de management al protecției datelor cu caracter personal.

ISO 37101:2016 – Dezvoltare durabilă în comunități – Sistem de management pentru dezvoltare durabilă.

ISO 20400:2017 – Achiziții durabile – Ghid.

ISO 37120:2014 – Dezvoltarea durabila a comunității. Indicatori pentru calitatea serviciilor publice si a vieții în comunități.

ISO 20121:2020 – Sistemul de management al sustenabiilității evenimentelor. Cerințe si ghid de utilizare.

Reprezentantul Quai Audit Mamagement Systems Standards România, Ing. Deberețeni Florin, recomandă administrațiilor publice locale o strategie de dezvoltare durabilă și continuă prin implementarea sistemelor de management conforme standardelor ISO!

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *