GAL Ținutul Haiducilor Beclean

Comunicat de presă:

ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILORa lansat in data de 18.02.2020 apelul de selectie pentru măsurile:

 Măsura 7-M7.5. a/6B ”Infrastructură turistică mica” – Amenajarea de trasee turistice și dezvoltare locală în Ţinutul Haiducilor cu o alocare financiară pe sesiune de 41.928,83 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de minim 40.000 euro – maxim 51.000 euro. Intensitatea sprijinului este de pana la 100% : pentru operatiunile generatoare de venit 90 %, pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica 100%, pentru operatiunile negeneratoare de venit – 100%. Beneficiari eligibili: UAT Oras Beclean, Comune şi asociaţiile acestora conform legislației naționale în vigoare, ONG-uri. Pragul minim de selectie este de: 10 de puncte. Data limită de depunere a proiectelor: 18.03.2020, ora 14.00.
 Măsurii 16–M16.4.a.1/3A ,, Lanțuri scurte” – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale cu o alocare financiară pe sesiune de 109.241,53 euro. Intensitatea sprijinului este de 100%. Beneficiari eligibili:
 Parteneriatele constituite din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un grup de producători / o cooperativă / un grup de fermieri individuali / fermieri individuali care își desfășoară activitatea în sectorul agricol, constituite pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor (listă indicativă):
 Asociaţii de proprietari constituite în mediul urban din aria de acoperire a pieţelor locale;
 Microîntreprinderi și întreprinderi mici activând în sfera comerţului en-detail din aria de acoperire a pieţelor locale;
 Microîntreprinderi și întreprinderi mici din aria de acoperire a pieţelor locale;
 Consiliile locale, structurile de cazare, unitățile de agrement și de alimentație publică din aria de acoperire a pieţelor locale;
 Unităţi de învăţământ de toate nivelurile (superior, liceal, gimnazial, primar, preşcolar);
 ONG-uri;
 Fermieri individuali etc.
Pragul minim de selectie este de: 30 puncte. Data limită de depunere a proiectelor: 18.03.2020, ora 14.00.

Pentru informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor din cadrul apelurilor de selecție, precum și cerințele de conformitate și eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească vă rugăm să consultați ”Ghidul solicitantului” elaborat de GAL, aferent fiecărei măsuri, disponibil pe site-ul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR www.galtinutulhaiducilor.ro secțiunea GHIDUL SOLICITANTULUI LEADER 2014-2020.
Descrierea criteriilor de selecție și punctajul acordat fiecărui criteriu în parte, pentru fiecare dintre cele două măsuri lansate sunt afișate la sediul GAL și publicate pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro la secțiunea APELURI DE SELECȚIE.
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este publicată pe pagina web www.galtinutulhaiducilor.ro la secțiunea PROCEDURI de LUCRU.

Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă în perioada 18.02.2020-
18.03.2020. Termenul limită de depunere a proiectelor este 18.03.2020, ora 14.00.

Anunțare rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție al GAL. GAL va notifica în scris și prin intermediul site-ului propriu pe toți solicitanții, cu privire la rezultatul evaluării cererilor de finanțare depuse la sediul GAL.

Pentru a consulta varianta detaliată a apelurilor de selecție în format inscripționat pe suport electronic sau cea pe suport tipărit vă rugăm să vă adresați Biroului administrativ la sediul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR, situat în orașul Beclean, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00.

Proiectele se depun la sediul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR, oraș BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud.

Datele de contact ale Asociației PARTENERIAT GAL Ținutul Haiducilor unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare sunt următoarele:

Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR
Adresa: BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud
Tel: 037-1408616
Fax: 037-4094412
E-mail: secretariat@galtinutulhaiducilor.ro”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *